ร่วมค้นหา "คุณคนใหม่" ไปด้วยกันกับเรา   Start your first step to success together

 

 

BIKE (STUDIO 1) For November 2019

Date/Time Monday Tuseday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18:00-19:00 Bike Tour (30 min.)
(Tum)
Fit Bike
(Noom)
Fit Bike
(Dear)
Fit Bike
(Tum)
Fit Bike
(Aon)
ไม่มีคลาส 20:10 - 21:10 ในวันหยุดนักขัตฤกษ์, No class 20:10 - 21:10 during public holidays

Dance & Yoga (STUDIO 2) For November 2019

Date/Time Monday Tuseday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
16:00 - 17:00 Yoga
Vinyasa Flow
(Rat)
17:00 - 18:00 Fit Arobic
(Aon)
Fit Step
(Tos)
Fit Aerobic
(Aon)
Fit Aerobic
(Tos)
Fit Aerobic
(Too)
Fit Step
(Tos)
Fit Circuit
(Noom)
18:00 - 19:00 Yoga
Vinyasa Flow
(Kob)
Yoga
Hatha Flow
(Kay)
Intro Aerobic
(Too)
Yoga
Hatha Flow
(Kate)
Yoga
Vinyasa Flow
(Pong)
19:05 - 20:05 Body Combat
(Dear)
Body Pump
(Tum)
Yoga
Vinyasa Flow
(Nuch)
Zumba
(Bong)
Body Pump
(Tum)
20:10 - 21:10 Free Dance
(Noom)
Zumba
(Gong)
Free Dance
(Noom)
Body Combat
(Dear)
ไม่มีคลาส 20:10 - 21:10 ในวันหยุดนักขัตฤกษ์, No class 20:10 - 21:10 during public holidays

Functional Zone For November 2019

Date/Time Monday Tuseday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18.00 - 19.00 Lower body Strength
(Too)
Fit Lean
(Dear)
Full Body
(Tos)
Arms Abs
(Tos)
Full body
(Aon)
19.10 - 20.10 Full Body
(Noom)
ไม่มีคลาส 20:10 - 21:10 ในวันหยุดนักขัตฤกษ์, No class 20:10 - 21:10 during public holidays